Službene obavijesti

Odlukom Općine Draž, kontejneri namijenjeni odlaganju miješanog komunalnog  otpada koji su raspoređeni po vikend – naseljima diljem općine,  trajno su  uklonjeni  s trenutnih lokacija i odlaganje otpada više neće biti moguće…
O G L A S za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava , obitelji i socijalne politike KLASA: 910-01/20-06/21, URBROJ: 524-05-2-2-2/4-20-69…
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava , obitelji i socijalne politike KLASA: 910-01/20-06/21, URBROJ: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za…
Na području Općine Draž određuju se sljedeća biračka mjesta: Biračko mjesto broj 1. u Dražu, Omladinski dom, Vladimira Nazora bb, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Dražu. Biračko…
Stranica 1 od 4