Četvrtak, 12 Siječanj 2023 10:57

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Nabava usluge izrade parcelacijskog elaborata u k.o. Batina - Zeleni otok Evidencijski broj : OD-34/23 CPV: 71355000-1

Srijeda, 11 Siječanj 2023 14:39

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE DRAŽ Evidencijski broj: OD-10/23 CPV : 50232000-0

Utorak, 25 Listopad 2022 11:27

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave „Uređenje i opremanje igrališta u Batini“ CPV: 45112720-8 Evidencijski broj nabave: OD-43/22

Utorak, 21 Lipanj 2022 12:36

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave „Sanacija nogostupa u naselju Draž “ CPV: 45213316-1 Evidencijski broj nabave: OD-13/22

Stranica 1 od 5