business logo

 

Šandor Šipoš

Zamjenik općinskog načelnika Iz redova mađarske nacionalne manjine

Telefon : 031/736-518