Ponedjeljak, 08 Srpanj 2024 14:25

Preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih - Mladi, kako ste?

PRONI Centar za socijalno podučavanje je u lipnju 2023. godine započeo s provedbom projekta „Mladi, kako ste? “, financiranog sredstvima EU kroz program Erasmus+.

Partner na projektu je Osječko-baranjska županija. Glavni cilj projekta, bio je  podići razinu svijesti u zajednici o potrebama i poteškoćama s kojima se susreću mladi Osječko-baranjske županije u području mentalnog zdravlja, a provedbom svih planiranih projektnih aktivnosti osnažili smo mlade (krajnje korisnike) za aktivno sudjelovanje, kako bi u dijalogu s donositeljima odluka (dionicima u području rada s mladima) u svojoj lokalnoj zajednici, kreirali preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih.

Projekt Mladi, kako ste?,  na temu mentalnog zdravlja mladih,  kroz aktivnosti istraživanja i rasprava s mladima u lokalnih sredinama, uključio je veliki  broj mladih i donositelja odluka s područja Osječko-baranjske županije. Upitnik u istoimenom istraživanju ispunilo je  1213 mladih, a na javnim događanjima u Osijeku, Valpovu, Donjem Miholjcu, Belom Manastiru, Našicama i Đakovu sudjelovalo je ukupno  179 mladih i 76 donositelja odluka.

Upravo je tema mentalnog zdravlja mladih, nakon suočavanja s krizom pandemije korona virusa, postala vrlo aktualna te smo ovim projektom htjeli odgovoriti na potrebu mladih da se s njima razgovora o njihovom mentalnom zdravlju.

Vjerujemo  da će sve ono što su nam oni rekli, biti dobra početna točka za pozitivne promjene u našoj zajednici, a sve ono što će se u budućnosti događati u smislu jačanja podrške mladima,  biti utemeljeno na  aktualnim potrebama mladih.

Projektne aktivnosti su od samog početka bile usmjerene na sve mlade iz naše županije, s posebnim naglaskom na one koji dolaze iz manjih i ruralnih mjesta,  kako bi se mogle doznati i njihove potrebe, u ovom slučaju čuti njihova razmišljanja vezano za mentalno zdravlje mladih, a potom i detektirati adekvatnu vrstu podrške koja im je, vezano za ovu temu, potrebna.
S druge strane, u projekt smo uključili i velik broj dionika koji rade s mladima koji, kroz kreiranje novih procesa, usluga, projekata i programa mogu pomoću mladima u izazovima s kojima se susreću.

Svi zaključci, konkretni prijedlozi, potkrijepljeni stavovima mladih i opisom konkretnih izazova s kojima se susreću, dobiveni tijekom istraživanja te na raspravama u lokalnim zajednicama su zapisani i sumirani kao preporuke.

Preporuke su opisne, ali ponajviše imaju cilj ponuditi praktične smjernice svima onima koji svakodnevno rade s mladima  – nastavnicima i stručnoj službi u obrazovnim institucijama, socijalnim radnicima i drugim pomagačkim zanimanjima, predstavnicima udruga mladih, zdravstvenim radnicima.. i svim drugima koji u nekom segmentu svog rada, uključuju mlade.

I što je također važno, poslužit će kao relevantan prikaz potreba mladih (u važnom području njihovog mentalnog zdravlja) za predstojeću izradu dokumenta – Program za mlade Osječko-baranjske županije.

Dokument “Preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih na području Osječko-baranjske županije” dostupan je na POVEZNICI.

Ovo je zaista značajan dokument čije praćenje i korištenje u radu se očekuje od strane dionika iz javnog i civilnog sektora, ali svakako može poslužiti i kao putokaz općoj javnosti, za bolje razumijevanje potreba mladih. 

Projekt Mladi, kako ste? sufinanciran je sredstvima programa Europske unije kroz program Erasmus+.