Srijeda, 25 Listopad 2023 13:08

OBAVIJEST O PREVENTIVNOJ DERATIZACIJI NA PODRUČJU OPĆINE DRAŽ

PLAN PROVOĐENJA SUSTAVNE DERATIZACIJE NA TERENU

 1.dan-30.10.2023.- provoditi će se deratizacija u mjestima Duboševica i Topolje

 2.dan-31.10.2023.- provoditi će se deratizacija u mjestima Draž, Gajić i Podolje

 3.dan.2.11.2023.- .- provoditi će se deratizacija u mjestu Batina

Tijekom radnog tjedna provoditi će se deratizacija prema gore navedenom planu, a subotom će se raditi i ponavljanje zaključanih domaćinstava. Plan rada je podložan promjenama u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.