Petak, 16 Rujan 2022 10:43

Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva za 2022. godinu

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj: 18/22 i 46/22) pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaju se korisniku zajamčene minimalne naknade što između ostalih troškova stanovanja uključuje i troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva.

Sukladno točki 5. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu (“Narodne novine”, broj: 104/22), visina naknade iznosi 1050,00 kn po korisniku.

Ovim putem pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 19. rujna 2022. godine podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja u dijelu koji se odnosi na troškove ogrjeva. Sastavni dio obrasca zahtjeva koji je potrebno ispuniti su: Izjava korisnika zajamčene minimalne naknade da se grije na drva i IBAN računa na koji se uplaćuje zajamčena minimalna naknada.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na www.draz.hr ili svakim radnim danom u zgradi Općine Draž, Braće Radić 58, 31305 Draž.

 

Uz zahtjev se podnosi : preslika važećeg Rješenja CZS o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i obostrana preslika osobne iskaznice.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE DRAŽ