Plinovod u naselju Batina

U Općini Draž je započelo izvođenje građevinskih i strojomontažnih radova na plinovodu u naselju Batina. Investitor radova je HEP - Plin d.o.o. a izvođač radova EMAX d.o.o.. Vrijednost radova je 2.168.836,00 kuna.