Javna nabava

06 Srp 2017

SANACIJA NOGOSTUPA NA PODRUČJU OPĆINE DRAŽ

25 Tra 2017

Odabir najpovoljnije ponude - „SANACIJA OBJEKTA NK NAPREDAK U BATINI „ EVIDENCIJSKI BROJ : OD-17/17

07 Tra 2017

POZIV NA DOSTAVU PONUDE BAGATELNA NABAVA PREDMET NABAVE: „Sanacija objekta NK Napredak u Batini „ Evidencijski broj : OD-17/17

21 Ožu 2017

Revitalizacija i opremanje plaže javnom turističkom infrastrukturom na Topoljskom Dunavcu u Dražu, EVIDENCIJSKI BROJ: OD-51/17

21 Ožu 2017

Usluge izrade projektne dokumentacije za Topoljski Dunavac, Ulica hrvatskih branitelja i putevi od Ulice hrvatskih branitelja do lovačkog doma i ribičkog doma, te put od ŽC4018 do ribičkog doma , evidencijski broj: OD-33/17

06 Ožu 2017

Revitalizacija i opremanje plaže javnom turističkom infrastrukturom na Topoljskom Dunavcu u Dražu EVIDENCIJSKI BROJ: OD-51/17- ponovljeni postupak

Stranica 1 od 4

Što je javna nabava?

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima - državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – budući da ta tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Pravila i postupci trebaju imati javnu prepoznatljivost i osigurati pristupačnost svim zainteresiranim osobama uz istovremeno postizanje najšireg društvenog nadzora nad potrošnjom javnih sredstava.

Profil Općine Draž

Prema Zakonu o javnoj nabavi, Općina Draž je, kao jedinica lokalne samouprave, javni naručitelj.
Profil Općine Draž kao javnog naručitelja je:

Općina Draž, Braće Radića 58, 31305 Draž
OIB: 49476502319 - IBAN: HR 6423400091809100002
Telefon: 031/736 100
Glavna adresa naručitelja (URL): www.draz.hr

Pravni i zakonski okvir

Pravni i zakonski okvir koji se odnosi na Javnu nabavu obuhvaća niz različitih propisa, institucija i službi.

Elektronička javna nabava (e-nabava) je sveobuhvatni naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje elektroničke alate kao potporu različitim fazama procesa javne nabave.

Pravila koja se primjenjuju na svaku pojedinu nabavu ovise ovisi o procijenjenoj vrijednosti nabave (vrijednost bez PDV-a) odnosno o vrijednosnom pragu nabave koji je utvrđenom europskim direktivama o nabavi ili nacionalnim zakonodavstvom. Pojednostavljeno rečeno, s obzirom na procijenjeni iznos za nabavu roba, radova i usluga, koriste se različiti Zakonom propisani postupci javne nabave.

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Općina Draž je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:
 
- opis predmeta nabave,
- tehničke specifikacije,
- kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
- kriterije za odabir ponude, i
- posebni uvjeti za izvršenje ugovora.
 
Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.
 
Nakon svakog provedenog savjetovanja Općina Draž razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.