Jednostavna nabava

12 Kol 2020

Poziv na dostavu ponuda. Javna rasvjeta u naselju Batina (osim ulica sv. Ivana Nepomuka i Dunavske ulice) 3. dio“ Broj jednostavne nabave : OD-38/20 CPV: 45232200-4

08 Srp 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA IZGRADNJA RASVJETE ZA IGRALIŠTE U DRAŽU OD-24/20 CPV : 45212200-8 Ponovljeni postupak

01 Srp 2020

Natječaj za zakup poslovnog prostora

05 Lip 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ADAPTACIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE- UPRAVNA ZGRADA OPĆINE DRAŽ OD-39/20 CPV-45262700-8

Postupci koji prethode stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, usluga i radova, procijenjene vrijednosti nabave (ukupni iznos vrijednosti nabave bez poreza na dodanu vrijednost - PDV) do = 200.000,00 kuna (kn) za nabavu roba i usluga, odnosno do = 500.000,00 kn za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) do kojih vrijednosti pragova, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. ZJN-a 2016, se ne primjenjuje ZJN 2016.

Na temelju odredbe članka 15. stavka 2., a u svezi s člankom 12. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016),i članka 38. Statuta Općine Draž ( Službeni glasnik Općine Draž, broj: 01/13) općinski načelnik Općine Draž donosi.

PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNIH NABAVA OPĆINE DRAŽ