Jednostavna nabava

25 Svi 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U postupku jednostavne nabave Izgradnje i modernizacije javne rasvjete u Batini za projekt „Javna rasvjeta u naselju Batina (osim ulica sv. Ivana Nepomuka i Dunavske ulice)“ – II. FAZA Broj jednostavne nabave : OD-37/20 CPV: 4

11 Svi 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Sanacija nerazvrstane ceste OD-11/20 CPV: 45233141 Ponovljeni postupak

23 Ožu 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Sanacija nerazvrstane ceste OD-11/20 CPV: 45233141

25 Stu 2019

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U postupku jednostavne nabave izgradnje i modernizacije javne rasvjete u Batini za projekt „Javna rasvjeta u naselju Batina (osim ulica sv. Ivana Nepomuka i Dunavske ulice)“, Broj jednostavne nabave : D-27/19

Postupci koji prethode stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, usluga i radova, procijenjene vrijednosti nabave (ukupni iznos vrijednosti nabave bez poreza na dodanu vrijednost - PDV) do = 200.000,00 kuna (kn) za nabavu roba i usluga, odnosno do = 500.000,00 kn za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) do kojih vrijednosti pragova, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. ZJN-a 2016, se ne primjenjuje ZJN 2016.

Na temelju odredbe članka 15. stavka 2., a u svezi s člankom 12. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016),i članka 38. Statuta Općine Draž ( Službeni glasnik Općine Draž, broj: 01/13) općinski načelnik Općine Draž donosi.

PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNIH NABAVA OPĆINE DRAŽ