Jednostavna nabava

08 Ruj 2021

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave „Sanacija nogostupa u naselju Podolje “ CPV: 45213316-1 Evidencijski broj nabave: OD-37/21

27 Srp 2021

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave „Sanacija nogostupa na području Općine Draž“ CPV: 45213316-1 Evidencijski broj nabave: OD-12/21

03 Svi 2021

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave „Uređenje plaže - izgradnja solarne LED rasvjete i zelenog otoka za odvojeno prikupljanje i sortiranje otpada“ CPV: 45316100-6 Evidencijski broj nabave: OD-34/21

18 Sij 2021

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE DRAŽ Evidencijski broj: OD-10/21 CPV : 50232000-0

27 Stu 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave robe „Nabava vozila“ u sklopu projekta „Omogućimo socijalnu uključenost starijih osoba u općini Draž – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“ UP.02.2.2.06.0278

27 Lis 2020

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave „Opremanje društvenog doma u Batini“ Broj jednostavne nabave : OD-41/20 CPV: 39100000

Stranica 1 od 4

Postupci koji prethode stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, usluga i radova, procijenjene vrijednosti nabave (ukupni iznos vrijednosti nabave bez poreza na dodanu vrijednost - PDV) do = 200.000,00 kuna (kn) za nabavu roba i usluga, odnosno do = 500.000,00 kn za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) do kojih vrijednosti pragova, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. ZJN-a 2016, se ne primjenjuje ZJN 2016.

Na temelju odredbe članka 15. stavka 2., a u svezi s člankom 12. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016),i članka 38. Statuta Općine Draž ( Službeni glasnik Općine Draž, broj: 01/13) općinski načelnik Općine Draž donosi.

PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNIH NABAVA OPĆINE DRAŽ