Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja na nacrt plana gospodarenje otpadom