Zaželi pomoć u kući - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272

EU

Naziv projekta: "Zaželi pomoć u kući" - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore:  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Osječko - baranjska županija

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Općina Antunovac, Općina Vladislavci, Općina Draž i Grad Beli Manastir.

Ukupna vrijednost projekta: 1.483.200,00 kuna - 196.854,47 EUR, za koje su osigurana sredstva iz Državnog proračuna (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)

Trajanje projekta: 8 mjeseci (od 22.12.2022. do 22.8.2023. godine)

Cilj projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Svrha projekta:

Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljane skupine 30 teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja s područja Osječko-baranjske županije koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 180 krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba s područja općina Antunovac, Draž i Vladislavci te grada Belog Manastira.

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:

Osobe u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćne osobe

Više informacija:

Una Josipović Kondaš,
Telefon broj:  031/ 221-642

 

EU


„Sadržaj  materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije“

 

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/