Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja "topoljskog dunavca"

Temeljem članaka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga Plana, Darija Šarić, dipl.ing.arh. iz tvrtke Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek (stručni izrađivač Plana) u suradnji s nositeljem izrade Plana, Općinom Draž pripremili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Topoljski Dunavac“

Više u prilogu...