Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Draž

Temeljem članka 96. Zakona o prostomom uređenju ("Narodne Novine" broj 153/13), članka 38. Statuta Općine Draž ("Službeni glasnik" broj 01/13) i Zaključka o utvrdivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostomog plana uredenja Opcine Draž (Klasa: 350-02/17-01/01, Urbroj: 2100/04-02/17-21) od 19. lipnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Draž.

Objavljuje
10. srpnja 2017. početak, 19. srpnja 2017. završetak


JAVNE RASPRAVE
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRAŽ

 

Više u prilogu...