Proračun Općine

pdf Devetomjesečni izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draž za 2019 god ( pdf, 10.14 MB ) (9 preuzimanja)
pdf Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draž za 2019 god ( pdf, 7.25 MB ) (28 preuzimanja)
pdf Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draž za 2019. godinu ( pdf, 5.04 MB ) (33 preuzimanja)
pdf Tromjesečno financijsko izvješće 01.01 - 31.03.2019 ( pdf, 4.98 MB ) (61 preuzimanja)
pdf Godišnji izvještaj o izvršenju obračuna proračuna za 2018 ( pdf, 1.02 MB ) (74 preuzimanja)
pdf Izvješće za 2018 javna nabava ( pdf, 186 KB ) (63 preuzimanja)
pdf Tablice uz obvezne Bilješke uz Bilancu ( pdf, 632 KB ) (62 preuzimanja)
pdf Financijsko izvješće za 2018 godišnji obračun proračuna ( pdf, 14.33 MB ) (90 preuzimanja)
pdf 2 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018 I PROJEKCIJE 2019 I 2020 GODINU ( pdf, 8.07 MB ) (124 preuzimanja) Popularno
dokument VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN ZA 2019 GOD ( docx, 37 KB ) (122 preuzimanja) Popularno
pdf PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ( pdf, 1.14 MB ) (115 preuzimanja) Popularno
pdf PRORAČUN OPĆINE DRAŽ ZA 2019 GOD I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 GOD ( pdf, 7.45 MB ) (138 preuzimanja) Popularno
pdf ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DRAŽ ZA 2019 GOD ( pdf, 2.07 MB ) (111 preuzimanja) Popularno
pdf Prijedlog Proračuna za 2019 godinu i projekcije za 2020. i 2021 ( pdf, 1009 KB ) (102 preuzimanja) Popularno
pdf Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine draž za 2018 ( pdf, 1.48 MB ) (156 preuzimanja) Popularno
pdf Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 01.01.2018-30.06.2018. ( pdf, 1.06 MB ) (162 preuzimanja) Popularno
pdf Izvještaj o obavezama za 01.01.2018-30.06.2018. ( pdf, 225 KB ) (136 preuzimanja) Popularno
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 01.01.2018-30.06.2018. ( pdf, 1.89 MB ) (165 preuzimanja) Popularno
pdf IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018 I PROJEKCIJE ZA 2019 I 2020 NA 3 RAZINI ( pdf, 1013 KB ) (185 preuzimanja) Popularno
pdf IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018 ( pdf, 45 KB ) (122 preuzimanja) Popularno

Primjena načela transparentnosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini Jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto je kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom predlaže se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da, zbog dostupnosti sadržaja svojih proračuna javnosti, na svojim internet stranicama objave, ne samo proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, već i sam prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje (najkasnije, kako je to Zakonom o proračunu propisano, do 15. studenoga tekuće godine). Uz to Akcijskim planom predlaže se i objava prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kad ga gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu.