U TIJEKU RADOVI NA NERAZVRSTANIM CESTAMA OPĆINE DRAŽ

Nakon potpisa ugovora o izvođenju radova sa tvrtkom Osijek-koteks d.d. u siječnju 2020. godine, započeli su radovi na projektu „Rekonstrukcija mosta na glavnom odvodnom kanalu za CS Draž (stac 0+410) i spojna cesta na kč.br. 4310 k.o. Draž“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.657.531,16 kuna kojeg zajednički financiraju Hrvatske vode i Općina Draž.
U tijeku su i radovi na sanaciji nerazvrstane ceste-puta u Podolju, kako bi se stanovništvu te poljoprivrednim proizvođačima osigurali primjereniji uvjeti kretanja.