certificate 140Općina Draž na svojoj web stranici javno i transparentno objavljuje potrebe za robama, radovima i uslugama. Na taj način pridonosi efikasnosti procesa javne nabave i ugovaranja te se povećava sustav kontrola i nadzora istih.

Poštivajući osnovna načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, Općina Draž posjeduje certifikat "Transparentna javna nabava".

  • 1
  • 2
  • 3
Nazad Dalje

Kante za razvrstavanje otpada

30-06-2014 Pregleda:63

Kante za razvrstavanje otpada

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i obvezi  osiguravanja uvjeta za razvrstavanje otpada u kućanstvima, Općina Draž je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša osigurala svim kućanstvima na području Općine Draž kante za razvrstavanje otpada:-    žuta kanta za PLASTIKU, -    zelena kanta za STAKLO-   &nb...

Pročitajte više

Obavijest - zaprimanje zahtjeva

27-06-2014 Pregleda:45

Obavijest - zaprimanje zahtjeva

Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, Centra za socijalu skrb Beli Manastir, da je Općina Draž započela sa zaprimanjem zahtjeva. Zahtjevi se podnose u Općini Draž, Draž, Braće Radića 58, I kat, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.   OPĆINA DRAŽ

Pročitajte više

Rezultati glasovanja za izbor članova Mjesnog odbora Draž

26-05-2014 Pregleda:76

Rezultati glasovanja za izbor članova Mjesnog odbora Draž

Na temelju članka 86. stavak 1., 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Draž, sastavilo je i objavljuje rezultate glasovanja za izbor članova Mjesnog odbora Draž na izborima održanim 25. svibnja 2014. godine. Na izborima održanim 25. svibnja 2014. godine za Mjesni odbor Draž utvrđeni su rezulta...

Pročitajte više

II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine - Obavijest za j…

13-05-2014 Pregleda:75

II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine - Obavijest za javnost

Sukladno članku 88. stavku 1. i članku 113. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članku 38. Statuta Općine Draž( „Službeni glasnik“ Općine Draž, broj: 01/13) i Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Draž („Službeni glasnik“Općine Draž, broj: 04/14), općinski načelnik Općine Draž, kao nos...

Pročitajte više

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

09-05-2014 Pregleda:69

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na temelju članka 53. st. 1. toč. 5 Zakona o lokalnim izborima NN 144/12. i čl. 9. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Draž („Službeni glasnik“ Općine Draž, broj: 03/14.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Draž, donosi R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA Za područje Općine Draž određuju se biračka mjesta:....

Pročitajte više

Rješenja za kandidacijske liste za izbor članica/članova Vijeća Mjesno…

09-05-2014 Pregleda:76

Rješenja za kandidacijske liste za izbor članica/članova Vijeća Mjesnog odbora Draž

Na temelju članka 53. stavka 1. točka 4 Zakona o lokalnim izborima NN 144/12. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Draž u sastavu v.r. Ljiljana Kuštro, predsjednik, te Anita Šanta i Pavle Škulac, članovi, odlučujući o prijedlogu kojeg je podnio predlagatelj HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ za izbor članica/članova Vijeća mjesnog odbora Draž, 08. 05. 2014...

Pročitajte više

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članica/članova Mjesnog odb…

09-05-2014 Pregleda:66

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članica/članova Mjesnog odbora Draž

Na temelju članka 53. stavak 1. točka 4 Zakona o lokalnim izborima NN 144/12. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Draž, sastavilo je i objavljuje ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVAMJESNOG ODBORA DRAŽ... (Više u dokumentu za preuzimanje)    2014 - Izbori MO - Zbirna kandidatura (100.15 kB)

Pročitajte više

Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

06-05-2014 Pregleda:63

Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Odlukom  Vijeća Općine Draž  od 16. travnja 2014. godine,  raspisani su izbori za izbore predstavnika u vijeće mjesnih odbora. Odluka je stupila na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine Draž. Izbori će se održati 25. svibnja 2014. godine u vremenu od 07,00  do 19,00 sati... (Više u dokumentu za preuzimanje)    2014 ...

Pročitajte više

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Općine Draž

29-04-2014 Pregleda:75

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Općine Draž

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 19/13-pročišćeni tekst), odredbi Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12) i članka 14.  Statuta Općine Draž, („Službeni glasnik“ Općine Draž broj: 01/13), općinsko vijeće Općine Draž, na svojoj 09. sjednici održanoj dana 16. travnja  20...

Pročitajte više

 

legalizacija-logo