1427504511 Općina Draž

certificate

Općina Draž na svojoj web stranici javno i transparentno objavljuje potrebe za robama, radovima i uslugama. Na taj način pridonosi efikasnosti procesa javne nabave i ugovaranja te se povećava sustav kontrola i nadzora istih. Poštivajući osnovna načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava.

Općina Draž posjeduje certifikat "Transparentna javna nabava"

 

 

apz

Agencija za poljoprivredno zemljište pripremila je letak s osnovnim informacijama o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Letak u tiskanom obliku možete preuzeti u prostorijama Agencije

 

 

icon Letak o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (3.85 MB)

  • 1
  • 2
  • 3
Nazad Dalje

Datum objave: 25.11.2014 Pregleda: 97

Objava biračima - Predsjednički izbori 2014.

Objava biračima - Predsjednički izbori 2014.

Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenoga 2014. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 28. prosinca 2014. godine. Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak... (više u dokumentu za preuzimanje)    Objava biračima - Izbori za Predsjednika...

Pročitajte više

Datum objave: 06.10.2014 Pregleda: 128

Obavijest Općina Draž - DUBOŠEVICA k.č.br. 1284-2

Obavijest Općina Draž - DUBOŠEVICA k.č.br. 1284-2

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Draž. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o ...

Pročitajte više

Datum objave: 27.08.2014 Pregleda: 167

"Pudarina" - etno selo Gajić 2014.

"Pudarina" - etno selo Gajić 2014.

Dana 31. kolovoza 2014. godine održava se izvorna kulturno-turistička manifestacija „Pudarina“ u etno selu Gajić, vinska destinacija "Martinova brdo" - Planina Gajić u organizaciji udruge vinogradara i vinara „Martinovo brdo“ Gajić. Tema manifestacije „Pudarina“ je ruralni turizam s naglaskom na vinarstvo i vinogradarstvo i izvornu tradicijsku baštinu. Ovu ...

Pročitajte više

Datum objave: 27.08.2014 Pregleda: 150

Objava javne rasprave II ID PPUO DRAŽ

Objava javne rasprave II ID PPUO DRAŽ

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Draž („Službeni glasnik“ Općine Draž broj: 01/13) Načelnik Općine Draž, OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine (PPUO) Draž... (više u dokumentima...

Pročitajte više

Datum objave: 30.06.2014 Pregleda: 329

Kante za razvrstavanje otpada

Kante za razvrstavanje otpada

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i obvezi  osiguravanja uvjeta za razvrstavanje otpada u kućanstvima, Općina Draž je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša osigurala svim kućanstvima na području Općine Draž kante za razvrstavanje otpada:-    žuta kanta za PLASTIKU, -    zelena kanta za STAKLO-   &nb...

Pročitajte više

Datum objave: 27.06.2014 Pregleda: 175

Obavijest - zaprimanje zahtjeva

Obavijest - zaprimanje zahtjeva

Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, Centra za socijalu skrb Beli Manastir, da je Općina Draž započela sa zaprimanjem zahtjeva. Zahtjevi se podnose u Općini Draž, Draž, Braće Radića 58, I kat, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.   OPĆINA DRAŽ

Pročitajte više

Datum objave: 26.05.2014 Pregleda: 229

Rezultati glasovanja za izbor članova Mjesnog odbora Draž

Rezultati glasovanja za izbor članova Mjesnog odbora Draž

Na temelju članka 86. stavak 1., 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Draž, sastavilo je i objavljuje rezultate glasovanja za izbor članova Mjesnog odbora Draž na izborima održanim 25. svibnja 2014. godine. Na izborima održanim 25. svibnja 2014. godine za Mjesni odbor Draž utvrđeni su rezulta...

Pročitajte više

Datum objave: 13.05.2014 Pregleda: 216

II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine - Obavijest za j…

II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine - Obavijest za javnost

Sukladno članku 88. stavku 1. i članku 113. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članku 38. Statuta Općine Draž( „Službeni glasnik“ Općine Draž, broj: 01/13) i Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Draž („Službeni glasnik“Općine Draž, broj: 04/14), općinski načelnik Općine Draž, kao nos...

Pročitajte više

Datum objave: 09.05.2014 Pregleda: 208

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na temelju članka 53. st. 1. toč. 5 Zakona o lokalnim izborima NN 144/12. i čl. 9. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Draž („Službeni glasnik“ Općine Draž, broj: 03/14.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Draž, donosi R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA Za područje Općine Draž određuju se biračka mjesta:....

Pročitajte više

 

legalizacija-logo