• 1
  • 2
  • 3
Nazad Dalje

Javni poziv poljoprivrednim gospodarstvima

14-04-2014 Pregleda:11

Javni poziv poljoprivrednim gospodarstvima

UDRUGA SRCE SLAVONIJE I BARANJE U SURADNJI SOPĆINOM DRAŽupućuje JAVNI POZIV   poljoprivrednim gospodarstvima da dođu u prostorije: Društvenog doma Draž i Društvenog doma Topolje prema sljedećem rasporedu: DRAŽ: 16.04. od 10 do 14hTOPOLJE: 17.04. od 10 do 14h radi ispunjavanja obrazaca za promjene u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, podnošenja...

Pročitajte više

2. Izmjene dokumentacije za nadmetanje - komunalna oprema: kante i kon…

04-04-2014 Pregleda:17

2. Izmjene dokumentacije za nadmetanje - komunalna oprema: kante i kontejneri

Temeljem zahtjeva zainteresiranog gospodarskog subjekta., i članka 31. Stavak 5. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11, 83/13, 143/13), , Evidencijski broj nabave : OD-50/14, broj objave : 2014/S 002-0006881, datum slanja na objavu 11.02.2014., objavljeno 12.02.2014. godine , I. Izmjene dokumentacije za nadmetanje, datum slanja na objavu 21.03.2014, Br...

Pročitajte više

Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje

27-03-2014 Pregleda:22

Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje

Općina Draž, u svojstvu Naručitelja, zaprimila je zahtjev gospodarskog subjekata koji je preuzeo Dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za PREDMET NABAVE: KOMUNALNA OPREMA - KANTE I KONTEJNERI Evidencijski broj nabave: OD-50/14, broj objave: 2014/S 002-0006881, datum slanja na objavu 11.02.2014., objavljeno 12.02.2014. godine, i 1.IZMJ...

Pročitajte više

Objava biračima

26-03-2014 Pregleda:20

Objava biračima

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 18. ožujka 2014. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave, a objavljena je u "Narodnim novinama", broj 36/14 od 21. ožujka 2014. godine. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 25. svibnja 2014. godine.    ...

Pročitajte više

Izmjena dokumentacije za nadmetanje

22-03-2014 Pregleda:24

Izmjena dokumentacije za nadmetanje

Izmjene dokumentacije za nadmetanje u  otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: komunalna oprema – kante i kontejneri. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: OD-50/14 Otvoreni  postupak javne nabave  male vrijednosti          NAČELNIKOPĆINE DRAŽStipan Šašlin, dipl.ing.  Izmjena dok...

Pročitajte više

Poziv - Javna nabava bagatelne vrijednosti

21-03-2014 Pregleda:28

Poziv - Javna nabava bagatelne vrijednosti

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA - Poziv na dostavu ponude - Izvođenje radova na sanaciji centralnog grijanja i vodovodnih instalacija na spomen domu u Batini. REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRAŽ             KLASA:360-02/14-01/03URBROJ:2100/04-03/14-03 Draž, 21...

Pročitajte više

Državne potpore u sektoru poljoprivrede - obavijest

19-03-2014 Pregleda:28

Državne potpore u sektoru poljoprivrede - obavijest

Postojeće državne potpore Temeljem dostavljenih prijava postojećih državnih potpora (u provedbi prije 01. srpnja 2013. godine) Ministarstvo poljoprivrede (dalje u tekstu: Ministarstvo) je prijavilo Europskoj komisiji iste. Sukladno odredbama Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske EU prijavljene mjere se smatraju „postojećim“ u smislu članka 108. stavka 1....

Pročitajte više

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju

19-02-2014 Pregleda:63

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju

Naručitelj: OPĆINA DRAŽ , Braće Radića 58, 31305 Draž      OIB: 49476502319Primjerak žalbe zaprimljen kod naručitelja dana: 17.veljače 2014.Žalba je izjavljena na: objavu poziva na nadmetanje i sadržaj dokumentacije za nadmetanje  Postupak javne nabave: Otvoreni postupak javne nabavePredmet nabave: NABAVA KOMUNALNE OPREME – KANT...

Pročitajte više

Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje

18-02-2014 Pregleda:64

Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje

Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13) u tijeku je rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi. Rok ističe 31. ožujka 2014. godine i odnosi se i na bivše nositelje stanarskog prava na područjima posebne državne skrbi koji do sada...

Pročitajte više

 

legalizacija-logo