certificate 140Općina Draž na svojoj web stranici javno i transparentno objavljuje potrebe za robama, radovima i uslugama. Na taj način pridonosi efikasnosti procesa javne nabave i ugovaranja te se povećava sustav kontrola i nadzora istih.

Poštivajući osnovna načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, Općina Draž posjeduje certifikat "Transparentna javna nabava".

  • 1
  • 2
  • 3
Nazad Dalje

Obavijest Općina Draž - DUBOŠEVICA k.č.br. 1284-2

06-10-2014 Pregleda:18

Obavijest Općina Draž - DUBOŠEVICA k.č.br. 1284-2

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Draž. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o ...

Pročitajte više

"Pudarina" - etno selo Gajić 2014.

27-08-2014 Pregleda:49

"Pudarina" - etno selo Gajić 2014.

Dana 31. kolovoza 2014. godine održava se izvorna kulturno-turistička manifestacija „Pudarina“ u etno selu Gajić, vinska destinacija "Martinova brdo" - Planina Gajić u organizaciji udruge vinogradara i vinara „Martinovo brdo“ Gajić. Tema manifestacije „Pudarina“ je ruralni turizam s naglaskom na vinarstvo i vinogradarstvo i izvornu tradicijsku baštinu. Ovu ...

Pročitajte više

Objava javne rasprave II ID PPUO DRAŽ

27-08-2014 Pregleda:47

Objava javne rasprave II ID PPUO DRAŽ

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Draž („Službeni glasnik“ Općine Draž broj: 01/13) Načelnik Općine Draž, OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine (PPUO) Draž... (više u dokumentima...

Pročitajte više

Kante za razvrstavanje otpada

30-06-2014 Pregleda:151

Kante za razvrstavanje otpada

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i obvezi  osiguravanja uvjeta za razvrstavanje otpada u kućanstvima, Općina Draž je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša osigurala svim kućanstvima na području Općine Draž kante za razvrstavanje otpada:-    žuta kanta za PLASTIKU, -    zelena kanta za STAKLO-   &nb...

Pročitajte više

Obavijest - zaprimanje zahtjeva

27-06-2014 Pregleda:86

Obavijest - zaprimanje zahtjeva

Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, Centra za socijalu skrb Beli Manastir, da je Općina Draž započela sa zaprimanjem zahtjeva. Zahtjevi se podnose u Općini Draž, Draž, Braće Radića 58, I kat, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.   OPĆINA DRAŽ

Pročitajte više

Rezultati glasovanja za izbor članova Mjesnog odbora Draž

26-05-2014 Pregleda:118

Rezultati glasovanja za izbor članova Mjesnog odbora Draž

Na temelju članka 86. stavak 1., 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Draž, sastavilo je i objavljuje rezultate glasovanja za izbor članova Mjesnog odbora Draž na izborima održanim 25. svibnja 2014. godine. Na izborima održanim 25. svibnja 2014. godine za Mjesni odbor Draž utvrđeni su rezulta...

Pročitajte više

II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine - Obavijest za j…

13-05-2014 Pregleda:114

II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine - Obavijest za javnost

Sukladno članku 88. stavku 1. i članku 113. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članku 38. Statuta Općine Draž( „Službeni glasnik“ Općine Draž, broj: 01/13) i Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Draž („Službeni glasnik“Općine Draž, broj: 04/14), općinski načelnik Općine Draž, kao nos...

Pročitajte više

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

09-05-2014 Pregleda:109

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na temelju članka 53. st. 1. toč. 5 Zakona o lokalnim izborima NN 144/12. i čl. 9. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Draž („Službeni glasnik“ Općine Draž, broj: 03/14.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Draž, donosi R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA Za područje Općine Draž određuju se biračka mjesta:....

Pročitajte više

Rješenja za kandidacijske liste za izbor članica/članova Vijeća Mjesno…

09-05-2014 Pregleda:116

Rješenja za kandidacijske liste za izbor članica/članova Vijeća Mjesnog odbora Draž

Na temelju članka 53. stavka 1. točka 4 Zakona o lokalnim izborima NN 144/12. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Draž u sastavu v.r. Ljiljana Kuštro, predsjednik, te Anita Šanta i Pavle Škulac, članovi, odlučujući o prijedlogu kojeg je podnio predlagatelj HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ za izbor članica/članova Vijeća mjesnog odbora Draž, 08. 05. 2014...

Pročitajte više

 

legalizacija-logo