O OPĆINI DRAŽ

Draž je biser sjeveroistočne Baranje. Općina je s istoka omeđena Dunavom, sa sjevera mađarskom granicom, a s juga ju zatvaraju vinogradi. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, u naselju Draž živi 505 stanovnika, dok u cijeloj općini živi 2.767 osoba.

Prema nacionalnom sastavu većinu u općini Draž čine Hrvati - 1.931 (69,79%), Mađara je 680 (24,58%), 90 Srba (3,25%), 21 Nijemac (0,76%), 5 Albanaca (0,18%), 5 Slovenaca (0,18%), 4 Bošnjaka (0,14%), 3 Bugara (0,11%), 2 Poljaka (0,07%), 2 Roma (0,07%), 1 Makedonac (0,04%), 1 Rumunj (0,04%) i 1 Ukrajinac (0,04%)

 

NAČELNIK OPĆINE

stipan saslin

business logo

 

Stipan Šašlin - Načelnik

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

 

Telefon: 031/736-100

Email: stipan.saslin [@] gmail.com

ZAMJENICI NAČELNIKA

Saša Ivičin- zamjenik načelnika

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

Telefon : 099-609-3734

Šandor Šipoš - zamjenik načelnika

Iz redova mađarske nacionalne manjine

Telefon : 031/736-518

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Valentina Avdičević, mag.iur.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draž

Tel: 031/736-517

Email: procelnik [@] draz.hr

Jela Šovakov

Stručni suradnik za financije i računovodstvo

Tel: 031/736-358

Email: racunovodstvo [@] draz.hr

Ljiljana Kuštro

Viši referent za komunalno gospodarstvo

Tel: 031/736-518

Email: komunalno [@] draz.hr

Jasmina Gujčić

Referent, administrativni tajnik

Tel: 031/736-100

Email: draz [@] draz.hr

Ana Lazić

Viši stručni suradnik za EU projekte 

Tel: 031/736-358

Email: projekti [@] draz.hr

Roland Tatai

Referent, Asistent višeg stručnog suradnika za EU projekte

Tel: 031/736-358

Email: projekti [@] draz.hr

business logo

OPĆINA DRAŽ

Braće Radića 58, Draž - OIB: 49476502319
IBAN: HR 6423400091809100002
Djelatno vrijeme sa strankama: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00 sati.

SLUŽBA ZA INFORMIRANJE

E - SAVJETOVANJE

ZBRINJAVANJE OTPADA

zbrinjavanje otpada

ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA

zbrinjavanje pasa